جلسه شورای حقوق بشر: حکم اعدام ۳معترض قیام آبان باید فورا لغو شود


در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در۲۰تیر۹۹ کالوم بیرش، نماینده سازمان مرکز بین المللی علیه سانسور گفت: مقامهای رژیم ایران در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، به استفاده غیرقانونی از قهر مرگبار و دستگیریهای گسترده متوسل شدند و دست به کنترل بی سابقه اینترنت زدند.

 برایان هوک – رژیم ایران در تظاهرات آبان گذشته بیش از ۱۵۰۰نفر را کشت


برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در مصاحبه با مؤسسه هادسون گفت: در آبان ماه گذشته رژیم ایران بزرگترین سرکوب را در تظاهرات سراسری انجام داد و بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشت. اقتصاد این رژیم درحال سقوط است . اکنون قیمت ریال در مقابل دلار ۲۲۵۰۰ تومان است.

صفحه1 از5995