رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه، وضعیت اضطراری در رابطه با رژیم آخوندی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

کاخ سفید در بیانیه یی اعلام کرد دونالد ترامپ وضعیت اضطراری ملی درباره رژیم ایران را که ۲۴اسفند به پایان می رسید تا سال ۲۰۲۰ تمدید کرد.
دونالد ترامپ در پیامی به کنگره تأکید کرد: کردار و سیاستهای رژیم ایران کماکان تهدیدی نامعمول و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می شوند. به این خاطر ضروری دیدم که وضعیت اضطراری ملی، در پاسخ به این تهدید ادامه پیدا کند و تحریمهای جامع علیه رژیم ایران به قوت خود باقی بماند.