آخوند روحانی، طی یک سخنرانی گفت: ما روزهای سختی داریم، به گونه یی که اگر من شبی دو ساعت بتوانم بخوابم خدا را شکر میکنم.

وی افزود: «ما روزهای سختی داریم بیش از آن ‌چه شما فکر می‌کنید. روزهای ما سخت است. بعضی شبها اگر من دو ساعت بخوابم خیلی خدا را شکرگزارم که دو ساعت خوابیدم. من علیرغم همه سختیها و همه مشکلاتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم سال سختی ما داریم سال مشکلی ما داریم و ما برنامه‌ریزی کردیم توی امسال برای شرایط حتی سخت‌تر حتی مشکل‌تر و حتماً باید در برابر دشمن تسلیم نشویم ما اهل مذاکره هستیم از مذاکره استقبال می‌کنیم اما طرفی که میگه شما را می‌کشانم به پای میز مذاکره ما با او مذاکره نمی‌کنیم. اونی که این حرف واهی را می‌زند میگه شما را می‌آورم پای میز مذاکره من یکبار مثال زدم گفتم مثل یک لات چاقو کشی که طرف را می‌گیره چاقو در می‌آورد میگه باید بیایی بنشینی با هم صحبت کنیم ما اینجوری مذاکره حاضر نیستیم انجام بدهیم با هیچکس».