درحالیکه رژیم آخوندی از پیامدهای دیدار وزیرخارجه آمریکا با رئیس جمهور و وزیرخارجه روسیه، نگران است، رسانه های حکومتی حساب کردن خامنه ای روی روسیه در مقابله با آمریکا را به زیر سوال می برند.

رسانه وابسته به صادق خرازی، سفیر سابق رژیم در فرانسه، با درج یک مطلب تحلیلی تحت عنوان «روسیه از تنش ایران و امریکا سود میبرد»، می نویسد: صدای ضربات به طبل جنگ بین ایالات متحده و ایران برای گوش های کرملین دلنواز است. در حالی که بحران بین واشنگتن و تهران تشدید می شود، مسکو خود را برای استفاده از این بحران آماده می کند؛ البته به شرطی که بتواند آسیب ها را محدود کند.
روسیه همین حالا هم از اعمال مجدد تحریم های شدید آمریکا علیه صادرات نفت ایران سود می برد. با کاهش خرید ژاپن، هند، کره جنوبی و ایتالیا از ایران، شرکتهای روسی سهم بیشتری از بازار به دست آورده اند.
این رسانه حکومتی می افزاید: در همین حال، سقوط صادرات نفتی ایران به مثابه زدن دو پرنده با یک سنگ بود: برای مسکو این امکان را فراهم آورد که با ریاض در مدیریت بازارهای نفتی جهانی همکاری کند.
به رغم آنکه در رسانه ها عمدتا از اتحاد بین روسیه و ایران سخن می گویند، مسکو هیچ تعهدی به دفاع از تهران ندارد و از این رو، مجبور نیست در صورت حمله ایالات متحده به اهداف ایرانی به آنها پاسخ دهد.
رسانه وابسته به صادق خرازی، نتیجه گیری می کند: می توان انتظار داشت که روسیه از تهدید درگیری ایالات متحده و ایران استفاده و خود را یک میانجی مسئول معرفی کند. هر اتفاقی که رخ دهد، در نهایت روسیه راهی می یابد که از هر اتفاقی در منطقه خلیج فارس به نفع خود استفاده کند.