مردم و جوانان قیام آفرین در شهرهای مختلف ضمن مقابله با تهاجم پاسداران، مراکز سرکوب و چپاول حکومتی مانند مراکز بسیح و بانکهای دولتی و خودروهای نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیده‌اند.

در کرج، یک مرکز پلیس راهنمایی و تمامی خودروهای مستقر در آن و ۱۵بانک به آتش کشیده شدند. در عظمیه کرج، رانندگان با متوقف کردن خودروهای خود مسیرها را مسدود کردند. آنها شعار می‌دادند، «فشار شکسته ما رو، می‌شکنیم این فشارو»، «ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده» و »روحانی حیا کن، جیب ما را رهاکن». مردم هم‌چنین پمپ بنزین طالقانی را به آتش کشیدند.
در تهران، مردم پاساژها و مغازه‌های امین حضور را در همبستگی با قیام‌کنندگان بستند. در رباط کریم، در جنوب تهران، مردم پمپ بنزین قائم را به آتش کشیدند. در تهران پارس، جوانان در میدان پروین، یک بانک حکومتی را آتش زدند.
در شهرک قدس تهران، فرمانداری چندین بانک و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد. نیروهای امنیتی مضطرب هستند
در سلطان آباد، مردم خشمگین شهرداری این شهر و یک بانک دولتی را به آتش کشیده و جاده ساوه – سلطان آباد را بستند. در ملارد بانک ملت در خیابان کاشانی این شهر به آتش کشیده شد.
در شیراز، مردم پاسگاه گلدشت معالی آباد را به آتش کشیده و با خالی کردن یک کامیون سیمان در اتوبان متنهی به این شهر، آنرا مسدود کردند.
در سنندج، مردم با شعار »نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم»، دست به تظاهرات زدند. در تبریز نیز درگیریهای گسترده بین جوانان شورشی و نیروهای سرکوبگر در جریان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵آبان ۲۰۱۹ (۱۶نوامبر ۲۰۱۹ )