مردم منطقه جفیر از توابع شهرستان دشت آزادگان روز ۱۰خرداد در اعتراض به قطع آب آشامیدنی جاده اصلی اهواز به این منطقه را بستند.

معترضان گفتند کارگزاران حکومتی و شرکتهای نفتی بارها به آنها وعده داده اند مشکل آب آشامیدنی این منطقه را حل می کنند اما تمامی این وعده ها توخالی بوده است.
منطقه جفیر در ۵۰ کیلومتری غرب اهواز است و در زمینهای آن چندین شرکت نفت و گاز فعالیت می کنند.
در زمینهای اطراف این منطقه میادین بزرگ نفتی قرار دارد که ذخیره آن بیش از دو میلیارد بشکه برآورد شده است.
میزان تولید نفت خام این منطقه، معادل ۵۰ هزار بشکه در روز است اما مردم منطقه از بی آبی به تنگ آمده اند.